Velkomstbrev

Velkommen som medlem i Silkeborg Gymnastikforening. 


Vi glæder os til at have en god og festlig sæson 2021/2022 i foreningen.


Alt info om aktiviteter kommer via Nyhedsbrev som vi håber du har sagt ja tak til eller som infi fra instruktør.Gymnaster og forældre kan forvente:

– At være en del af en gymnastikforening, som sætter udvikling og uddannelse af instruktører og hjælpere højt på dagsordenen.

– Velforberedte og engagerede instruktører, hjælpe-instruktører, føl og forældrehjælpereVores forventninger til gymnasterne:

– At gymnasterne skal have spist hjemmefra, så de har energi til træningen. Drikkedunk med vand må medbringes

– At gymnasterne aktivt deltager i undervisningen, og at de følger instruktør/teamets henvisninger

– At gymnasterne – medmindre anden besked gives fra instruktøren – ikke benytter mobiltelefoner i gymnastik-undervisningen

– At man ikke springer på redskaberne, før en instruktør har givet tilladelse til det.Vores forventninger til forældre:

– At du som forælder giver tilbagemelding på udsendte informationer eller forespørgsler fra instruktøren

– At du som forælder – med mindre andet er aftalt med instruktøren – ikke er til stede i træningssalenForsikringsforhold

Gymnaster er i gymnastikundervisningen dækket af egen ulykkesforsikring, og vi anbefaler, at der tegnes en ulykkesforsikring ved ens eget forsikringsselskab.Kontingent:

Ved tilmelding   har I betalt et kontingent for at gå på holdet som gælder fra 30. august 2021 til 27. marts 2022 eller som oplyst på hold beskrivelsen.  Læs mere i hold beskrivelsen på www.sgf.dk – program og holdet.Vedr. fotografering og videooptagelse:

Vi henstiller til, at der ikke tages billeder eller video i forbindelse med træningen, da dette kan virke forstyrrende. Endvidere henstiller vi til, at der kun tages billeder eller videoer af eget barn. Optræder andre børn på billedet anmoder vi om ikke at bruge disse på sociale medier. Ved tilmelding gives samtykke til at SG må ligge billeder på hjemmesiden Silkeborg Gymnastikforeningens Facebook side af opvisninger samt trænings situationer.Aflysninger:

Vi har ikke træning i skolernes ferier. Der kan derudover forekomme aflysninger i forbindelse med skolearrangementer, terminsprøver eller lignende. Disse timer erstattes ikke, og der er taget højde for dem i beregningen af kontingentet. Aflysninger oplyses via information fra instruktørerne på det enkelte hold, via hold mail og kan evt. ses på www.sgf.dk kalender.


Vi træner på følgende skoler.


Balle Skolen, Balle Kirkevej, 8600 Silkeborg. Indgang fra parkeringsplads ved Rema

Sølystskolen, Gran Alle, 8600 Silkeborg, Indgang ved gymnastiksale.

Langsøskolen, Hejrevej 45, 8600 Silkeborg, Indgang ved Hallen

Sydbyhallerne, Jernbanevej 64-66,8600 Silkeborg Indgang ved hovedindgang

 Hvinningdalhallen, Eidervej ,8600 Silkeborg. indgang ved cafedøren for enden af hallen.

Silkeborg Gymnastikforeningens Klubhus, Marienlundvej 31,8600 Silkeborg