Dsc02453

61 - Smart træning start 25.10.22

Hold beskrivelse

Hold start 25.10.22

Hjernen skal trænes livet igennem for at fungere optimalt – ligesom kroppen. DGI SMART Training booster din hjerne, så du bl.a. får øget opmærksomhed, styrket fokusering og bedre hukommelse. 


Træningen er et motorisk, sensorisk og logisk mix, der opleves som leg – og så er det bare sjovt.

SMART Training er for alle og kræver ingen forudsætninger – dette hold er for dig, der vil udfordres


60