Årsberetning 2017-2018

06 April 2018
Ny i bestyrelsen Henriette Møllebjerg Laursen og Julie Sørensen

 

Beretning nr. 17                  Sæson 2017-2018                                                                                  5. april 2018

 

Det er dejligt at kunne oplyse, at medlemstallet i Silkeborg Gymnastikforening stigende. Vi har nu 1120 aktive medlemmer, hvilket er en stigning med 69 medlemmer i forhold til sæsonen 2016-17. Der er en fremgang i 2 aldersgrupper, i aldersgruppen 0-17 år er der nu 734 medlemmer, i gruppen fra 25 år er der nu 372 medlemmer. I aldersgruppen 18-25 år har vi desværre haft en tilbagegang, der er nu 14 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 8 medlemmer. Men sammenlagt har vi som nævnt haft en fremgang.

Dette kan vi takke alle vore frivillige instruktører og hjælpere for, for uden dem intet holdtilbud og ingen gymnastik.

Der har været stor tilslutning til mange hold i denne sæson og det kræver mange instruktører og hjælpere.

Det er vigtigt for SG at kunne rekruttere og at have glade og tilfredse instruktører. For at opnå det tilbyder vi kurser til instruktører og hjælpeinstruktører. Det giver kompetence at undervise, SG skriver gerne udtalelser til instruktører og hjælper dem, som søger ind på uddannelse eller job. Det er dejligt, at Silkeborg Kommune i denne sæson værdsatte at foreningen sender frivillige på kursus, så SG fik del i den kursuspulje, som Silkeborg Kommune udbød. Det er vi glade for.

SG’s instruktører yder et stort socialt arbejde i vores frivillige undervisning. De unge og ældre instruktører kan lære af hinanden og det kan give et godt socialt sammenhold på et gymnastikhold, når instruktører og gymnaster inspirerer hinanden.  

Ca. 70 instruktører og hjælpere har gennem vinteren trænet de 55 hold fordelt på sale og haller rundt i byen. Vi prioriterer at have mange tilbud til breddegymnastikken og også at have tilbud til dem, der vil lidt mere, fx er Talentholdet for springgymnaster i Sydbyhallen er et godt supplement til den almindelige træning. Desuden tilbydes Grand Prix gymnastik med konkurrence for rytmegymnaster fra 6 år og op til senior samt rytmisk sportsgymnastik, hvor gymnasterne også kan deltage i konkurrencer.

Sports Acro-holdene er også populære, her tilbydes også mulighed for at deltage i konkurrencer.

Vi har prøvet nye tiltag i denne sæson, hvor Parkour er kommet ind med hele 2 hold og det har været en succes, som vi håber at kunne tilbyde igen til næste sæson. Smart Training blev endnu en succes og det sammen blev Pilates. Som instruktør for disse hold bød vi Dorte With velkommen tilbage i SG, hvor hun startede med at undervise i en ung alder.

Vi vil stadig til næste sæson arbejde for aldersgruppe 18-25 år. Målet nærmer sig, hvor vi kan tilbyde denne aldersgruppe nye dejlige faciliteter i 2021 med en springhal ved Sølystskolen. Et arbejde og ønske der har været undervejs i flere år og så endelig er lykkedes.

Dialog og kommunikation er vigtig, hvis man vil høres og denne sæson har der været brugt megen tid på samarbejdet omkring skolerne, hvor vi har hold. Silkeborg Kommune anvender et nyt bookningsystem, som SG bruger meget, her meddeler kommunen også, når der kommer aflysninger på skolerne, aflysninger, som vi skal formidle rundt til instruktørerne. Den nye serviceteknikerrolle og projektet med at gøre faciliteterne til et rart og rent sted at udfolde sig har også krævet resurser. Det er spændende at følge arbejdet med Sølystskolen, Nylandsvej – Nordre Skole og vi afventer nu besked om, hvornår vi kan vende tilbage i Sal Nord med gymnastikken.  

 

På flere skoler er gymnastiksalene for små til holdene og det giver ventelister. På Balleskolen kniber det med pladsen, her skal redskaber flyttes tilbage og frem igen imellem 2 hold, da der ikke er plads til opvarmning, mens nogle redskab står fremme, klar til brug for det efterfølgende hold. Vi har et ønske om at komme i hallen, hvor vi kunne have flere hold på samme tid. Vi har i denne forbindelse spurgt hos Silkeborg Kommune, hvad en hejsevæg i hallen ville koste, så her venter vi spændt på svar.

Muligheden for at sætte en hejsevæg op i hallen ville give en større udnyttelse af hallen til glæde for mange børn.  Der kunne sagtens være to foreninger i hallen på samme tid, når bare man tager hensyn til hinanden.

Hvis vi kunne flytte vore hold i hallen, kunne redskaberne komme med og det vil give plads til andre i gymnastiksalene.

Silkeborg Gymnastikforening har afholdt fællesstævne i Jysk Arena og tilslutningen var så stor, at tiderne ikke kunne holdes og det beklager vi, men syntes også det var vigtigt, at alle hold kunne komme med til denne opvisning, som er første opvisning for mange.

Mange af foreningens hold har været til opvisninger i DGI-regi, vores eget fællesstævne  og forårsopvisning og til andre lokalforeningers opvisning som gæstehold. Det er blandt andet Acro-holdene og Talentholdet, som har været ude og gæsteoptræde. Det er dejligt, at holdene på denne måde vil vise, hvad Silkeborg Gymnastikforening arbejder med. Grand Prix holdene mini 8-10 år, mini 10-12 år, pige, senior fri og senior samt Acro-holdene har været repræsenteret ved jyske og danske mesterskaber og her vundet medaljer til holdene. Dog er alle DM 2017-2018 ikke færdig før hen i maj måned.

Silkeborg er kendt som gymnastik by rundt i landet, da Silkeborg Gymnastikforening jævnligt arrangerer stævner i forbindelse med Jyske Mesterskaber og Danmarksmesterskaber. Til næste sæson, i starten af februar 2019 skal der være 1. runde af Danmarksmesterskaber inden for Grand Prix gymnastikken i Silkeborg og det glæder vi os meget til.

Efter hvert stævne og konkurrence syntes vi, det er vigtigt, at Silkeborgs borgere kan se, hvad der er sket og dette kan ske gennem artikler Midtjyllands Avis og Ekstraposten, her skal SG selv efter hvert stævne forfatte en tekst og sende billeder ind. Dette gælder også for vor store lokale opvisning i marts måned.

Vi har i flere år bemærket, at foreninger i andre byer uden for Silkeborg by ikke selv skal skrive artikler om deres arrangerementer, der er det  interessant at se, at disse byer kan få store artikler skrevet og illustreret af avisens journalister   Naturligvis kunne vi også godt tænke os at blive omfattet af denne service.

For 11. gang afholdt vi i august gymnastikskolen i Silkeborg Sportscenter. Flytningen til august skyldtes, at der var landsstævne i Ålborg i juli måned, hvor vores instruktører deltog samt Sg holdet Voksne piger 25+.Gymnastikskolen var igen en succes, så vi fortsætter med at afholde gymnastikskole i 2018.

Efter sæsonafslutning med forårsopvisningen i marts 2017 havde vi nogle sommerhold, fx indendørs sommerspring og udendørs sommertræning ved klubhuset på den bakkede græsplæne blev det også til.

Der er endnu ikke sat pinde af, hvor SG har skel på Marienlundvej 31, så det er spændende, hvor meget plads vi vil få. Men sommertræningen kan forhåbentlig flyttes til de nye kunststofbaner, når de er færdige.

Klubhuset trænger istandsættelse, den er sat i gang og vil fortsætte, når vejret bliver bedre.

Vi er utrolige glade for at kunne præsentere et fint regnskab, hvor det er muligt et hensætte et beløb til at forbedre forholdene for gymnaster og instruktører på Sølystskolen, Gran Alle  samt hensætte et beløb til vores 100 års jubilæum i november 2020.

Visioner og mål

Følge med i og være lidt foran udviklingen gymnastikmæssigt i udbuddet af hold og holdtyper til vore medlemmer.

At kunne tilbyde gode forhold for instruktører og medlemmer, uddanne instruktører og give dem kompetencer til deres videre virke på arbejdsmarkedet og i foreninger.

At kunne få instruktører til alle vore tilbud, så vi ikke bliver nødt til at lukke nogle af holdene på grund af instruktørmangel. Til næste sæson skal vi bruge flere hænder, så SG søger frivillige til at hjælpe på holdene.

Få indflydelse og være med i planen for den nye hal ved Sølystskolen.

Fokus på unge 18 – 25 år.

Pokaler uddelt ved opvisningen 18.3.2018

Instruktørprisen til Caroline Damgaard Jensen

Fighterpokal til Regitze Hansen

Springpokal Carla Storm Søndergaard

Rytmepokal Sara Barslund

Jeg kan også her nævne, at Caroline Damgaard Jensen fik Silkeborg Kommunes Ungdomsidrætslederpris og at vi er stolte over, at valget faldt på hende.

Jeg vil gerne takke alle, der på en eller anden måde har givet en hjælpende hånd til SG.

Tak til sponsorer, og Silkeborg Kommune og ikke mindst tak for godt samarbejde til instruktører, hjælpeinstruktører, kaniner og alle øvrige hjælpere.

Formand

Inger K. Nielsen


26 December 2018
23 December 2018
02 December 2018
26 November 2018
21 Oktober 2018
08 September 2018
08 August 2018
18 Juli 2018
24 Juni 2018
31 Maj 2018
31 Maj 2018
27 Maj 2018
22 April 2018
06 April 2018
06 Marts 2018
28 Februar 2018
28 Februar 2018
27 Februar 2018
25 Februar 2018
24 Februar 2018
18 Februar 2018
18 Februar 2018
18 Februar 2018
08 Februar 2018
07 Februar 2018